Admin Control Panel 

  ЗаписиНалаштуванняДизайнHTMLКоментаріAdSenseСтатистикаЕфективністьGoogle АналітикаВихід 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

середа, 22 червня 2022 р.

Литвиненко Н.К. Краєзнавча бібліографія Донбасу (2010)

Литвиненко Н.К. Краєзнавча бібліографія Донбасу (2010)

Литвиненко Н.К. Краєзнавча бібліографія Донбасу: навч. посібник / Н.К. Литвиненко; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв. — Луганск: вид-во ЛДІКМ, 2010. – 144 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано основні етапи розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу, систему бібліографічних посібників. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», які вивчають курс «Українознавча та краєзнавча бібліографія», а також для магістрів та аспірантів історичних спеціальностей.

Запропонований навчальний посібник «Краєзнавча бібліографія Донбасу» — перша спроба зібрати, узагальнити факти розвитку краєзнавчої бібліографії та досвід універсальних наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів, науково-дослідницьких установ краю. Виходячи з того, що краєзнавча бібліографія Донбасу є феноменом культури цього краю, її специфічним шаром, вона на всіх етапах свого розвитку відображала специфіку краю, розвиток економіки, культури, соціальної політики. Вона має свої специфічні риси й відмінності від краєзнавчої бібліографії інших регіонів країни. В розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу можна виділити три основних періоди, ураховуючи якісні зміни в змісті, формі та призначенні краєзнавчих бібліографічних посібників.

Перший період (1850-1917 рр.) - це період зародження та розвитку краєзнавчої бібліографії в краї, переважно, в рамках діяльності наукових товариств, громадських організацій, окремих науковців. Перші праці, присвячені дослідженню Донбасу з’являються ще на початку XIX століття. Вони мали здебільшого вузькофахову спрямованість. Це були роботи вчених-геологів, гірничих інженерів. Так, збірка «Высочайше утвержденные доклады и другие сведения о новом образовании горного начальства и Управления горных заводов» (1807 р.) містить працю Ф. Дерябіна «Историческое описание горных дел в России с самых отдаленных времен до нынешних». В «Горном журнале» за 1827 рік з’являється робота Є. Ковалевського «Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже». У 1829 році Олів’єрі публікує «Описание приисков каменного угля в Екатеринославской губернии, в Таганрогском градоначальстве и Ростовском уезде». З того часу дослідження Донецького басейну стають систематичними, розширюється спектр проблем, які розглядаються не тільки гірничими інженерами, вченими-геологами, але й державними, військовими діячами, діячами органів місцевого самоврядування, краєзнавцями.

Другий період (1917-1991 рр.) - це період безпосереднього розвитку краєзнавчої бібліографії в бібліотеках, переважно обласних, які виступали організаторами краєзнавчої бібліографічної діяльності бібліотек, формування системи посібників краєзнавчої бібліографії Донбасу. Третій період (з серпня 1991 р.) - період подальшого розвитку краєзнавчої бібліографії, появи нових форм представлення краєзнавчої бібліографічної інформації, у тому числі в електронному вигляді.

Завантажити PDF