Admin Control Panel 

  ЗаписиНалаштуванняДизайнHTMLКоментаріAdSenseСтатистикаЕфективністьGoogle АналітикаВихід 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

понеділок, 20 травня 2024 р.

Гриндлер Б.Ф. Рудничные терриконики (Известия Общества штейгеров 1916 №3)

Гриндлер Б. Ф. Рудничные терриконики. Известия Общества штейгеров. Луганск, 1916. № 3 (май-июнь). С.19-20.

Замітка про можливо перші, великі механізовані терикони в Донецькому басейні, а також про походження назви терикон.

субота, 18 травня 2024 р.

Известия Общества штейгеров 1916 № 3 (май-июнь)

Известия Общества штейгеров: горно-технический и профессиональный журнал / изд. Правления Общества взаимной помощи штейгеров и горных техников. Луганск, 1916 № 3 (май-июнь). 86 с.

Суспільство взаємної допомоги штейгерів та гірничих техніків засновано у листопаді 1894 року. Товариство сприяло пошуку роботи, опікувалося дітьми загиблих майстрів, видавало позики та грошову допомогу. Серед почесних членів товариства були відомі гірничі інженери Донецького басейну. Двічі на місяць виходили "Известия Общества". Журнал містив закони та розпорядження уряду, що стосувалися гірничо-заводської та фабричної промисловості, статті з гірничої, заводської та фабричної справи, технічні статті, статті з питань професійного життя штейгерів та гірничих майстрів, хроніку та різні вісті, оголошення тощо. Перший номер вийшов восени 1912 р. у селище Дебальцеве, і мав назву "Известия Общества штейгеров". У 1916 році Правління Товариства взаємної допомоги Штейгерів і Гірських техніків переведено з Дебальцево в м. Луганськ, де розмістилося по вул. Петроградській, в будинку № 138. З № 3 1916 р. журнал виходив у Луганську з періодичністю 6 разів на рік. Редактором журналу був О.І. Липський, а з № 3 1915 р. - Ф.А. Каун.

Зміст № 3 1916:
1. Краткий очерк Бархатовского каменноугольного месторождения — И.А. Трутнев
2. Насос-„пульверизатор“ — Ф.И. Друцкий
3. Рудничные терриконики — Б.Ф. Гриндлер
4. По Вилюйскому округу Якутской области — Л.А. Либерман
5. Проект закона о преобразовании Лисичанской Штейгерской школыЛисичанской Штейгерской школы
6. Полковник П.Н. Медведев
7. Хроника профессиональной жизни Штейгеров и Горных Техников
8. Протоколы X, XI и XII заседаний Правления О-ва
9. Протокол заседания XXIII Общего Собрания членов О-ва
10. Протоколы I и II заседаний Правления О-ва
11. Кассовый отчет за апрель месяц 1916 года
12. Открытое письмо „Старому Горняку" и проч.
13. Объявления

Завантажити PDF
Примірник з Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки.

понеділок, 13 травня 2024 р.

Лебедев Н.И. Учение о месторождениях полезных ископаемых. Вып. 2. Каменный уголь и другие виды твердого ископаемого топлива (1912)

Лебедев Н. И. Учение о месторождениях полезных ископаемых. Вып. 2. Каменный уголь и другие виды твердого ископаемого топлива / сост. проф. Н. Лебедев. Екатеринослав: Тип. Губернского земства, 1912. 94 с., 5 л. ил.

«Учение о месторождениях полезных ископаемых», складене професором М.Й. Лебедєвим, навчальний посібник з курсу лекцій, прочитаних ним у Катеринославському вищому гірничому училищі. Микола Йосипович Лебедєв (1863-1931) - гірничий інженер та геолог. З 1901 року викладав у Катеринославському вищому гірничому училищі, 1908 року був його директором. У 1912 році, після перетворення училища на Катеринославський гірничий інститут, став його першим ректором; завідував кафедрою історичної геології та палеонтології (1901-1931). Очолював гірничий інститут до 1924 (з перервою в 1919-1921 роках). Пропрацював в інституті до смерті 1931 року. Детально описав геологічні відслонення Донбасу в серії публікацій «Матеріали для геології Донецького кам'яновугільного басейну» (1911—1916). Засновник наукової школи стратиграфії Донбасу.

«Предлагаемый курс учения о месторождениях каменного угля и вообще различных видов твердого ископаемого топлива составлен на основании работ, в геологическом отношении наиболее подробно трактующих этот предмет, каковы работы Grand’Eury, Fауоl, Renault, Lemiére, Fremy, Carnot, Bertrand, Briart, Breton, Ochsenius, Freсh, Potonie и др. Сведения же о русских месторождениях каменного угля заимствованы для этой статьи из работ русских геологов новейшего времени.

Входя в серию "курса месторождений полезных ископаемых", предназначенного главным образом в качестве пособия для учащихся в высших учебных заведениях, предлагаемый курс вместе с тем облегчает знакомство в общих чертах с современным положением вопроса о происхождении твердого ископаемого топлива и его месторождений для всех, кто интересуется геологической стороной этого вопроса».
Н. Лебедев

Завантажити PDF
Примірник з Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки.

субота, 11 травня 2024 р.

Терпигорев А.М. Доставка. Лекции, читанные студентам III курса (Екатеринослав, 1901)

Терпигорев А. М. Доставка. Лекции, читанные студентам III курса / Сост. горн. инж. А. Терпигорев; Екатеринославское высшее горное училище. Екатеринослав: Тип. Каминского, 1901. 166 с.

Перший підручник з рудникового транспорту - від засновника цієї навчальної дисципліни. У 1901 році було написано перший підручник з промислового транспорту шахт і рудників - «Доставка». Автор підручнику - професор О. Терпигорєв. Серед способів транспортування відбитої корисної копалини в першому підручнику пропонувалися такі: переноска (в т.ч. - перелопачування), перевезення у волокушах, відкатка в тачках, відкатка собаками, відкатка рейковими коліями (ручна, кінна, механізована, в тому числі – безкінечним і кінцевими канатами, безкінечним ланцюгом). З часом, в міру потреби, до курсу додавалися нові розділи та вилучалися застарілі. Наприклад, перед революцією 1917 року на окремих рудниках Донбасу отримали розповсюдження конвеєри, насамперед - стрічкові, що викликало потребу у розгляді в рамках навчальної дисципліни також і машини даного класу. До кінця 50-х років ХХ століття в рамках вивчення даної дисципліни розглядалася відкатка кіньми.

У 1932 році підручник було перевидано під назвою «Рудниковий транспорт», і так стала називатися навчальна дисципліна, яку впроваджували у вишах, технікумах тощо. Так, у 1933-1934 навчальному році відповідний курс у стінах Донецького гірничого інституту (нині – Донецький національний технічний університет) викладався на кафедрі гірничої механіки, у 1935 році було утворено спеціалізовану кафедру гірничо-заводського транспорту. Для гірничих інженерів-технологів (спеціальність «Експлуатація вугільних та інших пластових родовищ») він складав 162 академічні години, для гірничих інженерів-електромехаників (спеціальність «Гірнича електромеханіка») – 144 академічні години. Підручники з аналогічною назвою перевидавалися протягом 40-х – 80-х років ХХ століття А. Вірабовим, О. Татаренко, І. Максецьким, Ю. Пуховим, М. Васильєвим тощо. Останнє перевидання датоване 2004 роком, автори – А. Білозьоров, Л. Парфєнєнко.

П. Белицький

Завантажити PDF
Спеціально для сайту надав Павло Белицький.

Описание Донецкого бассейна. Т. VI. Вып. I: Доставка угля от очистного забоя и по горизонтальным рельсовым путям (1918)

Описание Донецкого бассейна. Т. VI. Вып. I: Доставка угля от очистного забоя и по горизонтальным рельсовым путям / сост. проф. А.М. Терпигорев; Совет съезда горнопромышленников Юга России. Екатеринослав: Типо-цинкография и переплетная Густав Берс, 1918. 416 с.: ил.

Опис Донецького басейну за матеріалами, зібраними Радою з'їзду гірничопромисловців Півдня Росії. Склав професор Катеринославського гірничого інституту Олександр Митрофанович Терпигорєв (1876-1959). До видання увійшли матеріали по доставці вугілля від очисного вибою до рейкової колії санками, доставці вугілля власною вагою, механічну доставку, конвейером, доставку по рейковим коліям, рухомий склад, влаштування рейкових колій, кінну відкатку та ін.

У цьому випуску повинен був також друкуватися матеріал про доставку видобутого вугілля бремсберегами і ухилами, але внаслідок неможливості дістати в той час папір даного формату, весь цей матеріал буде поміщений у другому випуску VI-го тома, куди увійдуть, крім того, опис пристроїв та дані, що стосуються підйому шахтами.

Спеціально для сайту надав Павло Белицький.

пʼятниця, 10 травня 2024 р.

Описание Донецкого бассейна. Т. II. Вып. II: Проходка шахт и квершлагов (1915)

Описание Донецкого бассейна. Т. II. Вып. II: Проходка шахт и квершлагов / сост. проф. А.М. Терпигорев; Совет съезда горнопромышленников Юга России. Екатеринослав: Типо-цинкография и переплетная Густав Берс, 1915. 529 с.: ил., табл., черт.

Опис Донецького басейну за матеріалами, зібраними Радою з'їзду гірничопромисловців Півдня Росії. Склав професор Катеринославського гірничого інституту Олександр Митрофанович Терпигорєв (1876-1959). До видання увійшли матеріали про системи розробок кам'яного вугілля, роботи з відбійки вугілля, кріплення та ремонт виробок.

Пласти кам'яного вугілля в Донецькому басейні вирізняються великою різноманітністю свого залягання, якістю і властивістю бічних порід; ці природні умови зумовили застосування різноманітних способів розроблення, опис і розбір яких наводиться нижче.

Завантажити PDF

Описание Донецкого бассейна. Т. II. Вып. I: Проходка шахт и квершлагов (1914)

Описание Донецкого бассейна. Т. II. Вып. I: Проходка шахт и квершлагов / сост. проф. А.М. Терпигорев; Совет съезда горнопромышленников Юга России. Екатеринослав: Типо-цинкография и переплетная Густав Берс, 1914. 449 с., 6 л.: ил., схем., табл.

Опис Донецького басейну за матеріалами, зібраними Радою з'їзду гірничопромисловців Півдня Росії. Склав професор Катеринославського гірничого інституту Олександр Митрофанович Терпигорєв (1876-1959). До видання увійшли матеріали про розвідувальні роботи, пошуки пластів канавами та шурфами, розвідки свердловинами, дані про загальний план розробки родовищ та ведення підготовчих робіт. Видання доповнено чисельними схемами та планами пластів вугілля та гірничих виробок рудників Донецького басейну.

Завантажити PDF

четвер, 9 травня 2024 р.

Описание Донецкого бассейна. Т. I. Вып. II: Проходка шахт и квершлагов (1916)

Описание Донецкого бассейна. Т. I. Вып. II: Проходка шахт и квершлагов / сост. проф. М.М. Протодьяконов; Совет съезда горнопромышленников Юга России. Екатеринослав: Типо-цинкография и переплетная Густав Берс, 1916. 568 с.

Видання ««Проходка шахт и квершлагов» з циклу «Описание Донецкого бассейна» складена на основі матеріалів, зібраних Радою З'їзду гірничопромисловців півдня Росії, професором М.М. Протодьяконовим. Рада З'їзду гірничопромисловців Півдня Росії – постійний виконавчий орган, що функціонує між з'їздами в 1877-1918 рр., був представницькою організацією великого капіталу Півдня Росії, що грав провідну роль серед торгово-промислових організацій імперії. Рада займалася, у тому числі, видавничою діяльністю, збиранням та публікацією статистичних даних про гірниче та металургійне виробництва. Упорядником цього випуску став М.М. Протодьяконов (1874-1930), російський вчений у галузі гірничої справи, на той час професор Катеринославського вищого гірничого училища. До видання увійшли матеріали про кріплення шахт, виробок, квершлагів та камер.

Завантажити PDF

Описание Донецкого бассейна. Т. I. Вып. I: Проходка шахт и квершлагов (1914)

Описание Донецкого бассейна. Т. I. Вып. I: Проходка шахт и квершлагов / сост. проф. М.М. Протодьяконов; Совет съезда горнопромышленников Юга России. Екатеринослав: Типо-цинкография и переплетная Густав Берс, 1914. 532 с.

Питання необхідності опису гірничих і гірничо-заводських підприємств Донецького кам'яновугільного басейну неодноразово обговорювалося на З'їздах гірничопромисловців Півдня Росії. Головним мотивом появи праці професора Катеринославського гірничого інституту М.М. Протодьяконова за матеріалами зібраним Радою з'їзду гірничопромисловців, стала повна відсутність у літературі систематизованих відомостей про стан техніки та господарювання на підприємствах. Випуск першого тому «Проходка шахт і квершлагав» розглядає різні аспекти підземних гірничих робіт на рудниках Донецького басейну.

вівторок, 7 травня 2024 р.

География в Донбассе (1980)

Бондаренко Я.И. География в Донбассе (проспект). Донецк: Донецкий отдел Географического общества Украинской ССР, 1980. 12 с.

«Донецкий отдел Географического общества Украинской ССР при Академии наук УССР — добровольная научно-общественная организация, входящая в состав одного из старейших в мире Географического общества СССР. Отдел основан в 1961 году в г. Донецке и объединяет в своих рядах энтузиастов-географов и представителей смежных специальностей — преподавателей высших и средних учебных заведений, сотрудников научно-исследовательских учреждений , гидрометеорологической, геоботанической, геологической, природоохранной, планово-экономической и других служб, занимающихся практическим применением достижений физической и экономической географии в народном хозяйстве, пропагандой географических знаний. На правах коллективных членов в состав Донецкого отдела Географического общества УССР входят Донецкий ботанический сад АН УССР, Украинский степной заповедник Института ботаники имени Н. Г. Холодного АН УССР и Управление ордена Ленина Донецкой железной дороги, Среди действительных членов Географического общества СССР в Донецком отделе насчитывается двадцать кандидатов и докторов наук, что особенно важно для Донбасса, где сеть государственных научно-исследовательских учреждений географического профиля еще не получила широкого развития, а практические потребности в географическом обслуживании региона весьма ощутимы».

Завантажити PDF

Географические исследования в Донбассе (1975)

Географические исследования в Донбассе: сборник статей. Донецк, 1975. 172 с.

«Настоящий сборник подготовлен Донецким отделом Географического общества СССР. В нем обобщаются некоторые итоги исследований в области экономической и физической географии, охраны природы, климатологии, гидрологии и медицинской географии Донецкого бассейна.

Сборник рассчитан прежде всего на специалистов, интересующихся географическими проблемами развития Донбасса, а также других регионов страны».

СОДЕРЖАНИЕ
I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Я.И. Бондаренко, В.П. Замковой. Опыт экономического районирования Донбасса
Н.И. Колесник. Природно-географические и социально-экономические условия ускоренного развития экономических районов (на примере Донбасса)
Г.А. Черниченко, Л.Ф. Яковенко, Н.И. Гринев. Некоторые вопросы комплексного развития хозяйства города
К.С. Розина. Территориальная организация сферы обслуживания крупного города (на примере Донецка)
Н.С. Семешко. Углегорская ГРЭС – крупнейшая энергетическая стройка Донбасса
В.И. Груба, Я.И. Бондаренко. Вопросы геолого-экономической оценки минеральных ресурсов (на примере неметаллических полезных ископаемых Донбасса)
В.И .Замковой. Н.Н. Баранский – учитель учителей

II. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
М.Л. Рева. Антропогенные ландшафты Донбасса
В.И. Бураков. О противоэрозионном устройстве сельскохозяйственного ландшафта
В.К. Слюсаренко. Крупные и локальные морфоструктуры северо-западного Донбасса
Т.Н. Трипелец, В.М. Косенкова, К.А. Симоненко. Некоторые вопросы охраны природы Донецкой области
Я.И. Бондаренко, И.А. Жарова, Т.П. Иванова. Некоторые вопросы использования и охраны земельных ресурсов Ворошиловградской области

III. КЛИМАТОЛОГИЯ И ГИДРОЛОГИЯ
В.И. Белый, В.Б. Бучинский. О зашите лесных полос от гололеда
И.Д. Топал. О переносах снега в Донбассе
В.Е. Бучинский. Циркуляционные эпохи атмосферы и их связь с солнечной радиацией
Н.К. Абузяров. Условия формирования половодий на реках Донбасса
А.П. Черных. Заиление и расчистка рек в Донецкой области
А.С. Пельтихин. Водохранилища Донбасса, их состояние и меры по улучшению качества воды
Н.И. Беседа, В.Т. Махонин. Перспективы пополнения и использования запасов подземных вод Донецкой области
А.Д. Белуха, И.М. Соболева, С.В. Пелътихин. Гидрохимия прудов Ворошиловградской области,

IV. МЕДИЦИНСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
А.А. Слюсарев. Географические аспекты эпидемиологии малярии в Донбассе

Авторський примірник з автографом відомого бахмутського краєзнавця Валентина Полікарповича Замкового, переданий партбібліотеці м. Артемівська у 1975 році.
Завантажити PDF

субота, 4 травня 2024 р.

Геологический очерк бассейна реки Донца (под общ. ред. проф. Д. Соболева, 1936)

Геологический очерк бассейна реки Донца / под общ. ред. проф. Д. Соболева. Харьков; Киев: Научтехиздат, 1936. 256 с., [6] вкл. л. карт.

Нарис є геологічним обґрунтуванням проблеми комплексного використання водних ресурсів басейну Північного Дінця. У ньому описані влаштування поверхні, гідрографія, ґрунтовий покрив, геологія, зокрема геологічна будова всіх річкових долин, гідрогеологія та корисні копалини всіх територій, що входять до басейну Дінця.

Роботу виконано у 1934 р. за завданням Укргідропроекту, спеціальною бригадою Науково-дослідного інституту геології при Харківському державному університеті під керівництвом професора Дмитра Миколайовича Соболєва.

Содержание:
Предисловие
К.С. Усенко. Оро-гидрографический очерк бассейна р. С. Донца
Д.Н. Соболев. Сводный геологический очерк бассейна Донца
С.С. Соболев. Террасы р. С. Донна и его притоков (геоморфологический очерк)
Л.И. Карякин. Геологический и геоморфологический очерк речных долин бассейна р. С. Донца от верховья до с. Старый Салтов
Л.И. Карякин, Д.П. Назаренко, Ю.М. Успенская и К.С. Усенко. Геологическое и геоморфологическое строение долин бассейна р. С. Донца от с. Старый Салтов до г. Изюма
Ю.М. Успенская н Д.Н. Соболев. Геологический и геоморфологический очерк долины р. Оскола
Д.П. Бобровник и Д.Н. Соболев. Геологический и геоморфологический очерк левобережья р. С. Донца (от р. Жеребца до впадения в р. Дон)
К.С. Усенко. Геологическое описание долин правых притоков бассейна р. С. Донца от г. Изюма до устья
Г.Ф. Турлей. Полезные ископаемые бассейна р. С. Донца
А.С. Таран. Краткий гидрогеологический очерк бассейна р. С. Донца
А.С. Таран. Инженерно-гидрогеологическая характеристика бассейна р. С. Донца в связи с гидротехническим строительством
С.С. Соболев Почвы бассейна р. С. Донца и перспективы их мелиорации

Завантажити PDF

Морозов Ю.И. Гидрографический очерк Северного Донца: с картой Северного Донца и Харьковской губернии (1874)

Морозов Ю. И. Гидрографический очерк Северного Донца: с картой Северного Донца и Харьковской губернии. Харьков: Университетская Типография, 1874. 50 с., 1 л. карт.

Нарис професора кафедри фізики та фізичної географії Харківського університету Юрія Івановича Морозова присвячений головній річці нашого краю. Досліджуючи басейн річки, автор вказує її довжину, швидкість течії на різних ділянках, вимірює прихід та витрату води, вивчає топографію Дінця, пояснює причини засмічення та скорочення русла річки. Автор наводить дані геодезичних досліджень Дінця, виміри піднесених ділянок річки над рівнем моря. Нарис доповнений кольоровою «Картою Північного Дінця та Харківської губернії», від витоку до гирла, її притоки, лимани та закрути.

Завантажити PDFКарта Північного Дінця та Харківської губернії, 1874 р. Масштаб в 1 дюймі 30 верст (1: 1260000). Склав та креслив професор Ю. Морозов. На загальній карті окремо показані Зміївські лимани, частина Дінця біля Черкаського Бишкина та Чугуєвський закрут Дінця в 1840-х та в 1854 р.

Завантажити (14,8 мб, 6 911 x 4 962px)

Большой Донбасс. Сборник статей. Результат работ за 1925-1939 гг. (1941)

Большой Донбасс. Сборник статей. Результаты работ за 1925-1939 гг. М.-Л.: Комитет по делам геологии при СНК СССР, 1941. – 220 с.

«За время, прошедшее с 1925 г. по 1940 г., по проблеме Большого Донбасса накопился обширный материал, в основном геолого-разведочного характера. До настоящего времени не было издано сборника, охватывающего во всей полноте все выполненные работы. Имеющиеся сборники затрагивали работы, выполненные лишь в отдельных частях обширной территории Большого Донбасса.

Поэтому Совет по проблеме Большого Донбасса, организованный Комитетом по делам геологии при СНК СССР, занялся сбором многочисленных материалов по данной проблеме и наметил подготовку к изданию сборника, который подводил бы результаты работ по проблеме Большого Донбасса по 1940 г.

Сборник представляет собой ряд обзоров и статей, составленных коллективом геологов и разведчиков, работающих над разрешением этой сложной и обширной проблемы.

В сборнике даются обзоры геолого-разведочных работ в различных секторах Большого Донбасса по 1940 г. (П.И. Степанов, Е.О. Погребицкий, П.Н. Варфоломеев, А.П. Ротай). Геофизическим исследованиям, играющим крупнейшую роль при разрешении этой проблемы, отведена отдельная статья А.Т. Донабедова. Последующие статьи касаются вопросов нефтеносности (В. В. Вебер), основных установок к плану геолого-разведочных работ на 1940-1942 гг. (А.А. Васильев и П.И. Степанов), стратиграфии карбона северо-восточной окраины Днепро-Донецкой впадины (В.Н. Тихий). Значительная часть текста содержит сокращенные изложения докладов участников Киевской конференции по проблеме Большого Донбасса, созванной в 1939 г. Редакция считала необходимым поместить эти доклады в сборнике, так как в них находится обширный материал по тем новым взглядам, мыслям и предположениям, которые выдвигаются в настоящее время геологами и разведчиками, работающими над разрешением проблемы Большого Донбасса».

Содержание:
История геологических исследований и геолого-разведочные работы по проблеме Большого Донбасса
(акад. П.И. Степанов, Е.О. Погребицкий, П.Н. Варфоломеев, А.П. Ротай)
Глава первая. Северный сектор Большого Донбасса (Е.О. Погребицкий)
Глава вторая. Западный сектор (Е.О. Погребицкий)
Глава третья. Северо-восточный, восточный и юго-восточный секторы территории Большого Донбасса (П.Н. Варфоломеев)
Глава четвертая. Итоги работ в пределах обнаженного Донбасса (А.П. Ротай)
Результаты геофизических исследований на территории Большого Донбасса (А.Т. Донабедов, горн, инж.)
Основные результаты изучения нефтеносности периферии Донбасса (В.В. Вебер)
Основные установки к плану геолого-разведочных работ по проблеме Большого Донбасса на 1940-1942 гг. (акад. П.И. Степанов и горн. инж. А.А. Васильев)
Стратиграфия и фации карбона северо-восточных окраин Днепро-Донецкой впадины (В.Н. Тихий)
Основные доклады на Киевской конференции по проблеме Большого Донбасса
Народнохозяйственное значение проблемы Большого Донбасса в пределах его восточной части (Б.А. Аминев)
Стратиграфическое сопоставление каменноугольных отложений в пределах Курской области, Большого Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины (Е.О. Новик)
Геологическая закономерность распространения угольных пластов в Донецком бассейне (А.3. Широков)
Петрографическое строение углей Донбасса (П.П. Шкуренко)
Краткие результаты изучения химизма и метаморфизации углей Донбасса (Е.И. 3айцева)
Метаморфизм углей Донбасса и правило Уайта (Н.Ф. Балуховский)
Итоги геофизических разведок в северном и северо-западном секторах Большого Донбасса (инж. В.С. Завистовский)
Геологическое строение восточной части Большого Донбасса (В.П. Войнов)
Пермские отложения Большого Донбасса и их возможные минеральные ресурсы (С.И. Евсеева)

Завантажити PDF

пʼятниця, 3 травня 2024 р.

Карта корисних копалин Донецького регіону («Донецькгеологія» («ДонецькДРГП»), 2000-ні рр.)

Завантажити (21,5 мб, 4 911 x 5 131 px)

Устав Донецкого государственного каменоугольного треста по производству и продаже каменного угля и антрацита «Донуголь» (1925)

Устав Донецкого государственного каменоугольного треста по производству и продаже каменного угля и антрацита «Донуголь». Утвержден Советом Труда и Обороны Союза ССР 10 ноября 1924 г. Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1925 г. № 15. Отдел второй. С.181-197.

З метою виробництва та збуту кам'яного вугілля та антрациту утворюється, на підставі декрету від 10 квітня 1923 р. про трести, у безпосередньому віданні ВРНГ Союзу РСР Донецький державний кам'яновугільний трест з виробництва та продажу вугілля та антрациту „Донвугілля” шляхом об'єднаного управління на початку розрахунку з метою залучення прибутку зазначеними в § 2 цього статуту підприємствами.

Крім самого статуту документ містить список кам'яновугільних та антрацитових шахт, з усіма відносними до них технічними спорудами та пристроями, допоміжними закладами та рудрадгоспами тощо, а також дрібні шахти, що знаходяться на перелічених до списку ділянках.

Завантажити PDF

Производственная программа Донецкого государственного каменноугольного треста по производству и продаже каменного угля и антрацита «Донуголь» на 1925-1926 операционный год (1925)

Производственная программа Донецкого государственного каменноугольного треста по производству и продаже каменного угля и антрацита «Донуголь» на 1925-1926 операционный год. Москва: Центральное управление государственной промышленности, 1925. 219 с.

Виробнича програма на 1925-26 рр. створена на підставі передбаченого на 1925-26 рр. збуту, очікуваного стану запасів донтоплива на 1-е жовтня 1925 р. і можливого розміру запасів на 1-а жовтня 1920 р.

Завантажити PDF

Устав Донецкого Государственного Каменоугольного Треста по производству и продаже каменного угля и антрацита «Донуголь» (1928)

Устав Донецкого Государственного Каменоугольного Треста по производству и продаже каменного угля и антрацита «Донуголь». Утвержден ВСНХ Союза ССР 12 апреля 1928 годаСобрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1928 г. № 40. Отдел второй. С. 1031-1051.

Державний промисловий трест загальносоюзного значення під найменуванням „Донецький Державний Кам'яновугільний Трест з виробництва та продажу кам'яного вугілля та антрациту — „Донвугілля“, що перебуває у віданні Вищої Ради Народного Господарства Союзу РСР, має на меті виробництво та збут кам'яного вугілля на підставі цього статуту. 

Крім самого статуту документ містить список рудоуправлінь з усіма кам'яновугільними та антрацитовими шахтами, що належать до них.

Завантажити PDF

середа, 1 травня 2024 р.

Карта Славяносербского уезда Екатеринославской губернии (1886)


Карта Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії, з позначенням геологічних формацій, родовищ кам'яного вугілля, капіталістичних рудників, селянських шахт та залізничних станцій. Складена статистичним відділенням Катеринославського губернського земства у 1886 році.

Завантажити (13,8 мб, 5 001 x 4 006 px)