Admin Control Panel 

  ЗаписиНалаштуванняДизайнHTMLКоментаріAdSenseСтатистикаЕфективністьGoogle АналітикаВихід 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

неділя, 3 липня 2022 р.

Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Вивчаренко А.В., Малыхин А.В., Гусев А.С. Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных выработок шахт Западного Донбасса (2014)

Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Вивчаренко А.В., Малыхин А.В., Гусев А.С. Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных выработок шахт Западного Донбасса — Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – 228 с.

У монографії викладені результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану приконтурних порід виїмкових виробок, їх кріпильної й охоронної систем на різних ділянках впливу підвищеного гірського тиску, що змінюється в часі й просторі; наведені закономірності взаємозв'язку структури й властивостей порід вуглевміщуючої товщі з конструктивними й технологічними параметрами кріплення й охорони виїмкових виробок, що дозволило вдосконалити методику їхнього розрахунку з урахуванням асиметрії додатка навантаження в зоні впливу очисних робіт.

Завантажити PDF

субота, 2 липня 2022 р.

Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Копылов А.Ф., Мартовицкий А.В., Симанович Г.А. Методы расчета перемещений и упрочнения приконтурных пород горных выработок шахт Западного Донбасса (2010)

Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Копылов А.Ф., Мартовицкий А.В., Симанович Г.А. Методы расчета перемещений и упрочнения приконтурных пород горных выработок шахт Западного Донбасса — Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2010. – 330 с.

В монографії викладені: результати аналітичних досліджень напружено-деформованого стану породного масиву і кріплення пластової виробки, методи розрахунку анкерного й рамно-анкерного кріплення, методика розрахунку переміщень контура виробки та прогноз експлуатаційної її придатності.

Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних і науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників виробничих об’єднань, а також студентів гірничих ВУЗів і факультетів.

Завантажити PDF

Бондаренко В.И., Мартовицький А.В., Ковалевская И.А., Черватюк В.Г. Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса (2010)

Бондаренко В.И., Мартовицький А.В.,  Ковалевская И.А., Черватюк В.Г. Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса. — Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2010. – 339 с.

В монографії викладено аналіз розвитку застосування різницевих чисельних методів у механіці суцільного середовища і, зокрема, методів кінцевих та граничних елементів при моделюванні об’єктів з нелінійними механічними характеристиками; аналіз результатів багатофакторного обчислювального експерименту щодо граничного та позамежного стану всіх елементів системи «масив-кріплення»; аналіз процесу розвитку епюри переміщень контура пластової виробки, що розташована у шаруватому суттєво неоднорідному масиві слабких гірських порід. Встановлено залежності впливу механічних характеристик шарів порід та особливості впливу геометричних параметрів типових перетинів виробки з кріпленням серій КМП-А3 та КШПУ на розвиток епюри переміщень її периметру. На базі кореляційно-дисперсійного аналізу результатів багатофакторного комп’ютерного моделювання геомеханічних процесів навколо пластової виробки отримана низка рівнянь регресії щодо розрахунку переміщень на основних ділянках периметра виробки, що характеризують її експлуатаційну придатність.

Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних і науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників шахт і виробничих об’єднань, а також студентів гірничих вищих навчальних закладів і факультетів.

Завантажити PDF

Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Коваль А.И., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Экспериментальные исследования устойчивости повторно используемых выемочных выработок на пологих пластах Донбасса (2012)

Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Коваль А.И., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Экспериментальные исследования устойчивости повторно используемых выемочных выработок на пологих пластах Донбасса — Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 426 с.

В монографії викладені результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану методом скінченних елементів складних систем сучасних комбінованих кріплень і охоронних конструкцій, які підвищують стійкість виїмкових виробок при розробці пологих тонких і надтонких вугільних пластів Донбасу високонавантаженими лавами.

Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних і науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників виробничих об’єднань, а також студентів гірничих Вузів і факультетів.

Завантажити PDF

пʼятниця, 1 липня 2022 р.

Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Снігур В.Г. Експериментальні дослідження здимання порід підошви підготовчих виробок на пологих пластах Донбасу (2014)

Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Снігур В.Г. Експериментальні дослідження здимання порід підошви підготовчих виробок на пологих пластах Донбасу: монографія — Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – 224 с.

У монографії викладені результати багатоваріантних і багатофакторних розрахунків НДС елементів системи «масив – пластова виробка» методом скінченних елементів, розкритий механізм протікання процесів здимання порід підошви, встановлені закономірності впливу на цей процес структури й властивостей вуглевміщуючої товщі порід, розроблений метод і алгоритм проведення прогнозу здимання порід підошви пластових виробок шахт Західного Донбасу, а також наведені результати експериментальних досліджень НДС приконтурних порід і кріпильних систем низки гірничих виробок шахт Східного Донбасу.

Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних, науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників об’єднань, а також студентів гірничих Вузів і факультетів.

Завантажити PDF

Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Барабаш М.В., Снігур В.Г., Гусєв O.C. Комбіновані анкерні системи для повторного використання гірничих виробок (2017)


Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Барабаш М.В., Снігур В.Г., Гусєв O.C. Комбіновані анкерні системи для повторного використання гірничих виробок: монографія
— Дніпро: ТОВ «ЛізуновПрес», 2017. – 188 с.

У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану основних вантажонесучих елементів кріпильної та охоронної систем виїмкових виробок, що повторно використовуються, в умовах проведення і підтримання у тонкошаруватому масиві слабких порід шахт Західного Донбасу. Виконано аналіз структурних перетворень надвугільної товщі порід і розроблено механізм навантаження кріпильної системи виїмкових виробок при зміцненні їх покрівлі комбінацією сталеполімерних і канатних анкерів. Встановлено закономірності впливу геомеханічних факторів на напружений стан приконтурних порід і кріплення гірничих виробок, а також розроблено методику розрахунку раціональних параметрі комбінованої анкерної системи для зміцнення слабких порід склепіння виїмкових виробок у зоні впливу очисних робіт.

Завантажити PDF