Admin Control Panel 

  ЗаписиНалаштуванняДизайнHTMLКоментаріAdSenseСтатистикаЕфективністьGoogle АналітикаВихід 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

понеділок, 30 грудня 2019 р.

С наступающим Новым 2020 годом!


Проект «Шахты и рудники Донбасса» поздравляет всех друзей и читателей с наступающим Новым 2020 годом!

неділя, 29 грудня 2019 р.

Андрющенко В.А. Грамота лета 1704 октября 14 день. Мое прочтение (2019)


Андрющенко В.А. Грамота лета 1704 октября 14 день. Мое прочтение: Краеведческий очерк / Василий Андрющенко — Славянск: Издательство Б.И. Маторина, 2019. – 58 с.

В нарисі на великому фактичному матеріалі через призму царської грамоти від 14 жовтня 1704 р. автор намагається об’єктивно та неупереджено визначити дату заснування міста Бахмут, вважаючи, що такою датою є 1704 р., а не неправомірний 1571 р.

«Датой основания города Артемовска считался 1571 год. Что и явилось основанием для начала поисков истины. Её я пытался найти в двух источниках: грамоте Петра І от 14.10.1704 года и сочинении И.Д. Беляева «О сторожевой, станичной и полевой службе … до царя Алексея Михайловича». К 16 июля 2017 г. мне удалось с помощью Бахмутского краеведческого музея и библиотек разного уровня получить необходимую информацию, из которой следовало:
– что на 1571 год города Бахмут не существовало, а 6-я Бахмутская сторожа, находясь на левом берегу Северского Донца, никакого отношения к нему не имеет;
– а в грамоте читаем о хронологии возникновения острожка, который положил начало в 1704 году городу Бахмуту.

Потому дата «1571», как дата основания Артемовска–Бахмута, неправомерна. Что и хочу довести Вам, мои земляки».

Скачать PDF

Євсеєнко С.А. Історія Горлівки з найдавніших часів до 1917 року (2016)


Євсеєнко С.А. Історія Горлівки з найдавніших часів до 1917 року: Історичний нарис — Бахмут: Вид-во ГІІМ, 2016. – 188 с.

В нарисі на великому фактичному матеріалі відображено складну і суперечливу історію рідного міста – Горлівки з найдавніших часів до 1917 року. Рекомендується як навчальний посібник учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, а також всім хто цікавиться історією нелегкого життя нашого народу.

«Зібраний автором фактичний матеріал є першою спробою наукового з'ясування минулого нашого рідного міста – Горлівки з найдавніших часів. На жаль, до цього часу так і не створено синтетичної, узагальнюючої науково-публіцистичної праці, яка б розкривала історію Горлівки – неупереджену, складну і неповторну, повну героїчних і трагічних сторінок. Так, в різні часи були зроблені поодинокі спроби місцевими краєзнавця-ми та істориками: за радянських часів – І.С. Павликом, М.І. Мальцевим, І.О. Жильцовим, В. В. Артем'євим, а за часів незалежної України – С.А. Євсеєнком, П.І. Жеребецьким, А.О. Шевчук, А.В. Шевченком і П.В. Яковенком та іншими, в тому, чи в іншому форматі відтворити ті, чи інші аспекти історії нашого міста і підприємств, які розташовано на її території, але узагальнюючої праці на сьогодні так і не написано.

Головна мета автора цього історичного нарису полягає в тому, щоб у межах загальноісторичних і еволюційних зрушень суспільства показати як розвивалося наше місто, з'ясувати його особливості, визначити, як з плином часу змінювалися природно-кліматичні умови, формувалася територія, йшло його заселення і асиміляція різними народами. У чому полягала необхідність засвоєння природних ресурсів, і багато інших факторів.

Перед вами перша спроба узагальнити факти та події з історії Горлівки з найдавніших часів до 1917 року. Автор розуміючи необхідність такої праці, яка гостро відчувається і в освіті, і в краєзнавстві, узагальнив на основі найновіших досягнень історичної науки відомі і науково підкріплені факти, неупереджено, відкинувши всі ідеологічні схеми радянської історіографії, показує яким чином “писалася” історія нашого міста реальним життям його мешканців».

Завантажити PDF
Джерело: forlan.org.ua

Історія Горлівки в документах і матеріалах (2008–2009)


Історія Горлівки в документах і матеріалах / Упоряд. Сусликов В.Є., Шевлякова Т.Ю., Маслова Л.В. та інш. — Горлівка: Поліпрес, 2008. – 291 с.

Збірка містить документи з історії міста Горлівки від XVIII ст. до початку Другої світової війни. Представлені різноманітні види писемних джерел – актові, статистичні, мемуарні тощо. Для істориків, краєзнавців, вчителів та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

«2007 рік для музею історії міста Горлівка – ювілейний. Йому виповнюється 50 років. Ця подія має значення не лише для самого музейного закладу, це – важливий культурний факт для всього міста. Дослідницька та просвітницька діяльність музею за цей період сформувала ґрунтовну наукову базу нашого закладу. Співробітники музею, готуючись до ювілейної дати, вирішили узагальнити свій науковий та пошуковий доробок, підготувавши книгу «Історія Горлівки в документах та матеріалах». Це – перша спроба узагальнити писемні джерела з історії міста в масштабі однієї збірки.

Перша частина задуманого видання, охопила джерела від XVIII ст. до 1941 р. В її межах публікуються документи, що розкривають процес народної та державної колонізації території міста в XVIII-XIX ст., ілюструють індустріальний розвиток Горлівки, починаючи з 1868 р., відбивають зародження соціальних рухів на початку XX ст., розкривають зміст основних адміністративно-територіальних перетворень 1919–1941 рр., процесу індустріалізації та колективізації та його особливостей в Горлівці, політичних процесів в межах міста в 1930-х рр. Друга частина збірки має бути підготовлена до друку приблизно за рік і включатиме у себе джерела з історії Горлівки від Другої світової війни до сьогодення».

Історія Горлівки в документах і матеріалах. Частина друга / Упорядники Шевлякова Т.Ю., Н.В. Арусланова, Л.Б. Прохорова та ін. — Донецьк: Журнал "Донбас". Національна спілка письменників України, 2009. – 324 с.

Друга частина видання, яке містить в собі документальні свідоцтва за період з червня 1941 по 1985 рр. Представлені різноманітні види писемних джерел – актові, діловодні, статистичні, матеріали періодики тощо. Для істориків, краєзнавців, вчителів та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

субота, 28 грудня 2019 р.

Шевченко Анатолий Васильевич (1936 – 2019)

Фото Александра Водолазского
Родился Анатолий Васильевич Шевченко 11 сентября 1936 года в городке Нью-Йорк (ныне пгт Новгородское Донецкой области). Осиротев в раннем детстве в 1942 году, он воспитывался дедушкой и бабушкой на хуторе Железнянском, расположенном недалеко от села Парасковеевки и ст. Ступки. Хутор был основан переселенцами из села Железного Бахмутского уезда. В 1951 году закончил семилетнюю школу в поселке соляной шахты им. Володарского и поступил учиться в Мало-Ильиновскую среднюю школу, которая находилась возле станции Ступки. Вот как вспоминал свое детство в Ступках Анатолий Васильевич: «От нашего хутора до этой школы 12 километров. Ходить было трудно, поэтому дедушка купил мне велосипед, и я на нем ездил в школу, пока были теплые погожие дни. А зимой дедушка нанимал мне квартиру в Ступках, и я там жил. В июне 1954 года я закончил Мало-Ильиновскую среднюю школу, получил аттестат зрелости и поступил учиться в Сталинский педагогический институт на историческое отделение историко-филологического факультета». Здесь он встречается с И. Дзюбой и В. Стусом, эти взгляды были близки и Анатолию Шевченко.

С 1959 по 1962 Анатолий Васильевич работал учителем украинского языка и литературы в школе с. Красный Пахарь Артемовского района (сейчас с. Воздвиженка Бахмутского района), там и начал заниматься краеведением. 12 мая 1961 газета в газете «Комсомолец Донбасса» был опубликован его первый очерк, в котором рассказывалось о поселении сербов и волохов в XVIII веке между г. Бахмут и рекой Лугань.

С 1962 года Анатолий Шевченко живет и работает в Горловке, сохраняя тесную связь с Артемовском и считая Артемовский район навсегда близким и родным. В 2008 году вышел замечательный сборник его рассказов о забытых страницах истории нашего края «Бахмутська мозаїка». В 2009 году за книгу «Бахмутская мозаика» стал лауреатом конкурса «Книга Донбасса-2009». Анатолий Шевченко имеел около 350 публикаций, систематически печатался в журналах «Украинский язык и литература», «Донбасс», «Былое», «Бахмутский часопис», альманахе «Восхождение», газетах «Донеччина», «Донбасс», «Вечерний Донецк», «Кочегарка», «Вечерняя Горловка» и др.

В 2014 году из-за военный действий автор вынужденно покинул Горловку. Плохослышащий 78-летний пенсионер, оставшийся одиноким после смерти брата и жены, выехал из Горловки в августе 2014 года практически без вещей, с несколькими своими книгами: «шел пешком до Никитовки, потом ехал автобусом в Артемовку «до церкви», оттуда в Изюм, потом в Харьков». Анатолий Шевченко пять дней жил на железнодорожном вокзале Харькова. Там его поддержали волонтеры. Затем харьковский бизнесмен Юрий Сапронов приобрел для него месячную путевку в санатории «Берминводы» под Харьковом, где Анатолий Васильевич оправился, принимал процедуры, получил слуховой апарат и даже работал над рукописью об истории Донбасса. После санатория переехал к родственникам в Сумскую область.

3 августа 2019 года не стало Анатолия Васильевича Шевченко. Умер в интернате для престарелых в селе Хмелив, Роменского района Сумской области. Похоронен на территории интерната, на кладбище.

пʼятниця, 27 грудня 2019 р.

Шевченко А.В. Як починалась Горлівка (1997)


Шевченко А.В. Як починалась Горлівка? / А.В. Шевченко. — Горлівка: [б.в.], 1997. – 86 с.

«Звертаючись до минулого нашого міста Горлівки ми не збирались писати його історію, а намагались в невеликих нарисах розповісти, як виникло наше місто...

Ми вирішили дати хоча б короткий опис життя й діяльності видатних людей, які залишили яскравий слід в історії Горлівки, розповим про речі, котрими користуємось, але не задумуємось, коли вони вперше з’явились в житті і побуті горлівчан.

Історію рідного міста треба знати. Видатний український письменник Максим Рильський якось зауважив: “Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього”. Отож, свою книгу історико-краєзнавчих нарисів про Горлівку я присвячую всім жителям горлівчанам».

середа, 18 грудня 2019 р.

Схематическая картограмма промышленности Артемовского округа УССР (1920-е)


Артемовский округ — единица административного деления УССР, существовавшая с апреля 1923 года по июль 1930 года. Образован в 1923 году из частей Бахмутского и Славянского уездов Донецкой губернии под названием Бахмутский округ в составе Донецкой губернии. После того как 2 сентября 1924 года город Бахмут был переименован в Артёмовск, округ также сменил своё название.

вівторок, 17 грудня 2019 р.

Лисья балка. Каньонинг по-лисичански. Северный Донбасс


Карта расположения промышленных предприятий, тяготеющих к станциям железной дороги (Издание Харьковского порайонного комитета, 1913)


Карты расположения промышленных предприятий, тяготеющих к станциям участка Краматорская–Никитовка, Краматорская–Попасная, Константиновка–Ясиноватая и участка Люботин–Лозовая–Краматорская. Издание Харьковского порайонного комитета, 1913 г. Масштаб в англ. дюйме 20 верст.

Карты любезно предоставил краевед Виктор Иванов (г. Краматорск)

понеділок, 9 грудня 2019 р.

Губин Л.И. Камень-уголье (1981)


Губин Л.И. Камень-уголье: Роман / Леонид Губин. — Киев: «Радянський письменник», 1981. – 320 с.

«Камень-уголье» — исторический роман о жизни и деятельности Григория Капустина — первооткрывателя угольного Донбасса. События происходят в 20-30-е годы XVIII века. Автор раскрывает зарождение капиталистических производственных отношений на юге страны, стремление Петра I к экономическому могуществу России».

Это художественное произведение и с реальной историей не имеет ничего общего. Выкладывается для общего ознакомления, так как частично касается открытия угля в Донецком бассейне. Читать подробнее — Миф о Григории Капустине. Фальсификация документов об открытии Донбасса.

Скачать PDF

Губин Л.И. Первооткрыватель. Историческая повесть о первооткрывателе Донбасса Г.Г. Капустине (1957)


Губин А.И. Первооткрыватель. Историческая повесть о первооткрывателе Донбасса Г.Г. Капустине. / Леонид Губин. — Сталино: Сталин. обл. изд., 1957. – 217 с.

«Губин Алексей Иванович родился в 1926 году в селе Славяносербск Фрунзенского района Ворошиловградской области. Семилетку закончил весной 1941 года. До эвакуации работал учеником слесаря, затем в Омске — слесарем. С 1943 по 1950 год — в рядах Советской Армии, где вступает в комсомол, а потом в партию. Демобилизовавшись, А. Губин идет работать в редакцию городской газеты и одновременно учится в вечерней школе. К этому времени относятся его первые литературные опыты. В 1951 году в газете «Ворошиловградская правда» напечатано его стихотворение «В Кара-Кумах». Позже, когда А. Губин учился в Сталинской областной партийной школе, его стихи, очерки и рассказы печатались в газетах «Прапор перемоги», «Комсомолец Донбасса», «Молода гвардія» и в киевском альманахе «Ранок». В 1952 году А. Губин участвовал в республиканском совещании молодых писателей.

Повесть о первооткрывателе богатств донецкого края — Григории Григорьевиче Капустине — первое крупное произведение А. Губина».

Это художественное произведение и с реальной историей не имеет ничего общего. Выкладывается для общего ознакомления, так как частично касается открытия угля в Донецком бассейне. Читать подробнее — Миф о Григории Капустине. Фальсификация документов об открытии Донбасса.

Скачать PDF

Скальковский А.А. Каменоломни, добыча асфальта, нефти и другие меньшие отрасли общественного хозяйства в Новороссийском крае (Журнал министерства внутренних дел. Ч.4, 1854)


Скальковский А.А. Каменоломни, добыча асфальта, нефти и другие меньшие отрасли общественного хозяйства в Новороссийском крае // Журнал министерства внутренних дел. – 1854. – Ч.4. – С.125-154.

«Большая часть Новороссийского края и Бессарабии лишена столь драгоценного строевого материала, как леса, из которых русский человек издревле привык рубить себе дома и городить усадьбы; но, взамен того, природа дала ему здесь бесконечные громады каменных пород, как снаружи, так и внутри земли находящиеся.

Сюда принадлежат те гранитные гряды, которыми, как бы возвышенным гребнем, перерезаны наши степи и которые, в виде знаменитых порогов, пересекают реки Днепр и Буг. Тот-же гранит находится во всех речках Новороссии, которые мы называем каменками, а тюркские народы ташлыками, и, наконец, он-же встречается по Днестру, Ингулу, Ингульцу, Кильтени, Чертомлык и многим другим речкам или балкам, т.е. иссякшими руслам древних водоскопищ: везде он залегает большими массами, образуя утесы, ряды островов и обрывистых берегов.

Гранит этот, бурого, темно-бурого и красного цвета, отличается не только своей массивностью и твердостью, но и свойством принимать отличную полировку. Гранит Днепровских порогов, старательно отполированный, имеет вид итальянского черного мрамора.

Многие селения Екатеринославской, Херсонской губерний и Бессарабии выстроились из гранита; даже ограды домов и гумен сложены на сухо из того-же материала. Лучший тому образец можно видеть в городке «Луганский завод», где все устроено из гранита, даже полы в домах и избах; многие дороги Славяносербского уезда представляют натуральную мостовую из плит красно-бурого гранита, которую сложила сама природа. Однако поселяне, по собственному-ли опыту, или по обычаям и предубеждениям, заимствованным от предков, считают такие дома холодными и предпочитают им деревянные и даже чамурные жилища (из земли глины, соломы и навоза)».

Скальковский А.А. Каменноугольная промышленность в Новороссийском крае (Журнал министерства внутренних дел. Ч.17, 1847)


Скальковский А.А. Каменноугольная промышленность в Новороссийском крае // Журнал министерства внутренних дел. – 1847. – Ч.17. – С.337-378.

Наиболее ранняя из работ посвященных истории открытия каменного угля и развития каменноугольной промышленности в Донецком бассейне. Составлено в Главном Статистическом Комитете Новороссийского края, редактором Аполлоном Александровичем Скальковским, большей частью по документам Луганского Горного Завода.

Скачать PDF

четвер, 5 грудня 2019 р.

Миф о Григории Капустине. Фальсификация документов об открытии Донбасса

Памятник Капустину Лисичанск

Григорий Григорьевич Капустин ㅡ один из самых спорных персонажей в истории Донбасса. Открытию каменного угля в Донбассе посвящен ряд работ. Наиболее ранняя из них ㅡ статья А.А. Скальковского «Каменноугольная промышленность в Новороссийском крае». Важным вкладом в освещении этой проблемы был выход сборника документов под редакцией А.А. Зворыкина «Открытие и начало разработки угольных месторождений в России». Однако в упомянутых работах, как и в некоторых других публикациях, были допущены серьезные отступления от правды истории. В частности, открытие каменного угля в Донбассе необоснованно приписывалось российскому рудознатцу Григорию Капустину, хотя и нога его не ступала на украинскую землю. В то же время игнорировалась роль действительных первооткрывателей каменного угля в Донбассе бахмутских солеваров Никиты Вепрейского и Семена Чиркова.

Помещаем отрывок из книги известного луганского историка Владимира Подова, посвященный истории фальсификации образа первооткрывателя Донбасса. Владимир Иванович Подов посвятил полжизни что бы расставить все на свои места, и вернуть забытое имя реальных первооткрывателей. Которым, до сих пор, не воздвигли не то что памятника, а даже небольшой мемориальной таблички.

понеділок, 18 листопада 2019 р.

Подов В.І. До історії відкриття кам'яного вугілля в Донбасі (Український історичний журнал №7, 1989)


Подов В.І. До історії відкриття кам'яного вугілля в Донбасі / В.І. Подов // Український історичний журнал. – 1989. – № 7 (340). – С. 124-127.

Наприкінці першої чверті XVIII ст. було відкрито Донецький басейн. У 1722 р. російський рудознавець Григорій Капустін повідомив про розшукані ним на Дону у козачих містечках поклади кам’яного вугілля. 28 грудня того ж року Берг-колегія відправила його та солдата М. Стовбового: «...На Дон, в казачьи городки близ Кундрючья городка в Оленьих горах да в Воронежскую губернию близ города Середы под село Белогородье того каменного уголья и руд копать в глубину сажени три и более и, накопав пудов по пяти, привезти к Москве...» Він виконав доручення й привіз зразки руди та вугілля, але іноземні спеціалісти дали негативну оцінку їх якості. Берг-колегія почала готувати нову експедицію. Очолити її запросили англійця Ніксона. Г. Капустін теж увійшов до її складу. Він мав показати місця, де брав вугілля та руди. Тут важливо підкреслити таку деталь: місцевість (Кундрючі містечка на Оленячих горах) у документах колегії та у звітах Г. Капустіна була окреслена досить точно. Знаходилася нона у східній частині Донбасу, у межах нинішньої Ростовської, а Білогір’я — у Воронезькій області. У той час, у кінці 1721 р., бахмутські солевари відшукали кам’яне вугілля в самому центрі Донбасу — у Бахмутськін провінції. 20 січня 1722 р. до Берг-колегії було відправлено «для объявления разных руд для проб в двух бочонках да еще в боченке земляного уголья, которые де обысканы близ Бахмутских соляных заводов». Через два роки, 23 січня 1724 р, з Бахмута від лантрата М. Вепрейського та капітана С. Чиркова у Санкт-Петербург на ім’я Петра І надійшло донесення. У ньому повідомлялося, що з Бєлгородської провінції до Бахмута для добування й апробації «вновь изысканных земляных угольев и соляных вод... прислано 194 человека. И теми работными людьми оное уголье окапывано в горе по мере: в длину пятнадцать сажен, в вышину десять сажен. И оное земляное уголье употребляется ныне на бахмутские соляные заводы в казенные кузницы на латание солеваренных сковород и на другие поделки».

Скачать PDF
Источник: Інститут історії України НАН України

Мнение автора, изложенное в статье, может не совпадать с мнением и позицией Администрации сайта. Размещается для общего ознакомления, так как касается открытия угля в Донецком бассейне. С более новым исследованием о местонахождении балки Скелеватой можно ознакомится по ссылке.

Подов В.И. История Донбасса. Т.I. Донбасс в ХVII-ХVІІІ веках (2004)


Подов В.И. История Донбасса: В 3 т. – Т.І. Донбасс в ХVII-ХVІІІ веках. — Луганск: Альма-матер, 2004. – 336 с.

Книга «Донбасс в ХѴІІ-ХѴІІІ веках» – первый том трехтомной «Истории Донбасса» известного исследователя истории края В.И. Подова. В ней нашли отражение процессы заселения и хозяйственного освоения Донецкого края, начавшиеся еще в XVII веке. Особенно важным периодом в истории Донбасса было XVIII столетие. В этот период, наряду с развитием земледелия и животноводства, на службу обществу ставятся богатства недр. Открытие каменного угля и зарождение угольно-металлургического комплекса положило начало индустриальному развитию Донецкого каменноугольного бассейна.

Книга написана на документальной основе. К тому же в качестве приложения к ней приводятся более трех десятков документов, планы и схемы, что делает ее неоценимой как для специалистов, преподавателей и учителей, так и для студентов и учащихся.

Сведения об авторе: Подов Владимир Иванович родился 25 февраля 1924 года в Белоруссии. Историк. Окончил исторический факультет Ростовского-на-Дону государственного университета. Участник боевых действий Великой Отечественной войны. Член Национального союза журналистов Украины. Директор Луганского регионального научно-исследовательского центра по проблемам истории Донбасса. Почти половину века отдал он краеведческой деятельности. Свои профессиональные интересы связал с изучением истории Донецкого бассейна.

Более 40 лет посвятил исследованиям архивных документов в центральных архивах Москвы, Киева, Ленинграда, а также в областных архивах Харькова, Донецка, Днепропетровска, Ростова-на-Дону, Николаева, Одессы, Луганска. Написал более 30 книг, в том числе «Открытие Донбасса», «У истоков Донбасса», «Славяносербия», «Легенды и были Донбасса», «Донбасс. Век XVIII», «Первенец металлургии Украины», «История города Лисичанска» и другие. Выявленные и введенные им в научный оборот многие архивные документы позволили по-новому увидеть и оценить некоторые проблемы прошлого Донецкого края.

В своих работах В.И. Подов развенчал миф о «первооткрывателе» каменного угля в Добассе Г. Капустине, восстановил историческую справедливость — вернул титул первооткрывателей каменного угля в бассейне бахмутским солеварам Н.Вепрейскому и С.Чиркову, внес значительный вклад в изучение проблемы заселения Донецкого бассейна, установил время и условия основания более ста городов и сел края.

Наряду с научно-исследовательской работой, В.И. Подов принимал активное участие в общественной жизни. Более 10 лет он возглавлял Лисичанскую городскую организацию Украинского общества охраны памятников истории и культуры, избирался членом правления Луганской областной организации, делегатом съезда этого общества. Он принимал участие в работе Всесоюзной научной конференции по истории городов и сел, был делегатом учредительного съезда Всеукраинского союза краеведов. В.И. Подов был одним из организаторов Вседонецкой и Международной научных конференций, посвященных 275-летию и 280-й годовщине открытия каменного угля в Донбассе, выступал с докладами на этих конференциях.

Скачать PDF
Специально для сайта предоставил Александр Панько (пгт Новгородское).

неділя, 17 листопада 2019 р.

История становления и развития треста «Артемгеология»

Здание Донецкгеологии, 2002 г. Фото Юрий Жиловец
Ордена Трудового Красного Знамени трест «Артемгеология» — Донецк: Обполиграфиздат, 1980. – 22 с.

четвер, 14 листопада 2019 р.

Косенко З.А. Грани личности [Воспоминания о Марке Лейбовиче Левенштейне] (Збірник наукових праць Інституту Тутковського № 1(3), 2012)


Косенко З.А. Грани личности // Збірник наукових праць Інституту Тутковського. – 2012. – № 1(3). – С.75-77.

К 100 летию со дня рождения Марка Лейбовича Левенштейна, публикуем воспоминания Косенко Зои Андреевны, микропалеонтолога, бывшего начальника литолого-стратиграфического отряда Артемовской комплексной геологоразведочной экспедиции ПГО «Донбассгеология». Статья предоставлена Олесей Ильиничной Спириной.

Спирина О. Роль М.Л. Левенштейна в геологических исследованиях угольных месторождений Донбасса (Геолог Украины № 1(33), 2011)


11 ноября 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Марка Лейбовича Левенштейна  главного геолога треста «Артемгеология» и производственного геологического объединения «Донбассгеология», кандидата геолого-минералогических работ и достойного продолжателя всемирно известной лутугинской (донбасской) геологической школы. В честь этого события, размещаем обширную статью о биографии и научной деятельность Марка Лейбовича, которую предоставила его коллега Олеся Ильинична Спирина.

вівторок, 12 листопада 2019 р.

Кулiшов М.В., Ломако М.М. Шарль Плюм'є – маловідомий бельгійський гірничий інженер і підприємець (Грані історії. Вип. 2(10). Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019»)


Кулiшов М.В., Ломако М.М. Шарль Плюм'є  маловідомий бельгійський гірничий інженер і підприємець / Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». — Київ, 2019. – Вип. 2(10). – С.97–100.

понеділок, 11 листопада 2019 р.

Омельянович В.М. Природные ресурсы Донецкой области (1963)


Омельянович В.М. Природные ресурсы Донецкой области — Донецк: Донецкое книжное издательство, 1963. – 84 с.

«Брошюра рассчитана на широкий круг читателей и имеет своей целью познакомить рабочих и инженерно-технических работников различных отраслей промышленности с основными сведениями о полезных ископаемых, залегающих в недрах Донецкой области.

В брошюре рассказывается об истории развития и современном состоянии горнодобывающей промышленности Донецкой области, многие месторождения которой имеют общесоюзное значение, приводятся основные сведения о геологии и разработках рудных и нерудных полезных ископаемых, их значении и применении в народном хозяйстве».

Скачать PDF

Омельянович В.М. Геолого-промышленная характеристика Донецкого бассейна (1959)


Омельянович В.М. Геолого-промышленная характеристика Донецкого бассейна — Сталино: Книжное издательство «Сталино-Донбасс», 1959. – 107 с.

В брошюре систематизированы основные сведения о геологическом строении Донецкого бассейна, тесно увязанные с его промышленной характеристикой. Используя обширный статистический материал, автор в доступной форме рассказывает о тектонике бассейна, его угленосности, качестве угольных пластов, гидрогеологии, газоносности и температурных условиях глубоких горизонтов, коротко останавливается на других полезных ископаемых, имеющихся на территории бассейна.

В брошюре рассматриваются также результаты новых разведочных работ. Книга рассчитана на широкий круг инженерно-технических работников угольной промышленности.

Скачать PDF

Черкасенко С. На шахті: малюнки з шахтарського життя (1908)


Черкасенко С. На шахті: малюнки з шахтарського життя / С. Черкасенко. — Київ: друк. тов. "Просвещение", [1908]. – 46 с. – (Українське видаництво "Знаття-то сила").

Представлено першу прозову збірку українського письменника, драматурга й педагога Спиридона Черкасенка (1876–1940). До видання ввійшли оповідання «Чорний блиск», «Чепуха», «Необережність», «П’яниця», «Воронько», «Весною», у яких змальовано складну долю й важку працю шахтарів. Спиридон Черкасенко одним із перших в українській літературі звернувся до цієї проблеми та показав себе яскравим оповідачем тяжкої шахтарської буденності.

Скачать PDF
Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого

Фомин П.И. Донецкий бассейн (1920)


Фомин П.И. Донецкий бассейн / П.И. Фомин. — Харків, 1920. – 35 с.

«В настоящей небольшой брошюре будет приведено описание Донецкого бассейна в историческом и современном его состоянии, в его значении для Украины, для Великороссии и даже для заграницы, потому что промышленное значение Донецкого бассейна не ограничивается пределами только одной бывшей Российской Империи».

понеділок, 4 листопада 2019 р.

Богданов Г.А. Яснополянское месторождение охры и история охровой шахты краматорского завода «Эмаль»

Групповой снимок части сотрудников Краматорской охровой шахты на фоне шахтных сооружений, 1990-е гг.
Детальное исследование о истории Яснополянского месторождения охры и знаменитой охровой шахты от краматорского гидрогеолога и краеведа Геннадия Богданова. Как иногда говорят, это была одна из трёх охровых шахт в Европе и единственная в Украине.

субота, 26 жовтня 2019 р.

Кулишов М.В. Соляная шахта А.И. Михайловского в Славянске (Слобожанщина. Погляд у минуле, 2019)

Определение местонахождения шахты Михайловского на современной карте Google, при помощи наложения карты Н. Н. Яковлева.
Кулишов М.В. Соляная шахта А.И. Михайловского в Славянске // Слобожанщина. Погляд у минуле - 2019: збірник науково-документальних праць. — Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. – С.108-121.

понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Меловые терриконы Райгородка. Вид с Щуровской зоны отдыха. Северный Донбасс


Райгородский меловой карьер из к/ф «Поиск» (Константин Жук, Евгений Хринюк) [1968]


15.07.1967 газета «Коммуніст» сообщила о том, что в Славянске снимают художественный фильм. Точнее съемки фильма Одесской киностудии с рабочим названием «Поиск» начались в Райгородке, о чем поведала директор фильма. После завершения съемок в Москве, в Славянск приехали артист Ленкома Владимир Корецкий, артистка московского ТЮЗа Людмила Черепанова, засл. артист РСФСР Борис Зайденберг и нар. артист РСФСР Юрий Величко. Режиссер фильма Евгений Хринюк, он же автор сценария. Источник: forum.gp.dn.ua

«Архитектор Северин узнаёт о тяжёлой болезни отца. Однако ехать к нему он не намерен, потому что дал слово покойной матери никогда не видеться с ним. Поддавшись на уговоры любимой девушки, возмущённой его чёрствостью, он уезжает, но не застаёт отца в живых. Там Северин знакомится с новой семьёй отца и узнаёт, каким благородным человеком он был...»

В фильме можно увидеть уникальные виды Райгородка и мелового карьера, снятые 50 лет тому назад. На сегодняшний день карьер заброшен, а постоянно мелькающая в кадре подвесная канатная дорога демонтирована.

неділя, 20 жовтня 2019 р.

Мефферт Б.Ф. Об условиях залегания ультра-основных жильных пород в Таганрогском округе О. В. Д. (Известия Геологического комитета. T. XXXVII, № 3-4, 1918)


Мефферт Б.Ф. Об условиях залегания ультра-основных жильных пород в Таганрогском округе О. В. Д. // Известия Геологического комитета. – 1918. – T. XXXVII, № 3-4. – С. 483–497.

«Складчатая система Донецкого каменноугольного бассейна, в периоде непрерывного длительного стяжения, выразилась, как известно, основными крупными складками в центральной части бассейна и в дополнительной более мелкой складчатости, окаймляющей последний с севера и юга. Эти краевые зоны мелких складок сопровождаются многочисленными п часто весьма значительными сбросовыми перемещениями и по времени образования относятся к позднейшей фазе дислокации бассейна, обнимающей мезозойскую эпоху, но предшествовавшей меловой трансгрессии.

Степанов П.И., Славянов Н.Н. О новых выходах изверженной породы, встреченных в восточной части Донецкого каменноугольного бассейна (Известия Геологического комитета. T. XXXIII, № 7, 1914)


Степанов П.И., Славянов Н.Н. О новых выходах изверженной породы, встреченных в восточной части Донецкого каменноугольного бассейна // Известия Геологического комитета. – 1914. – T. XXXIII, № 7. – С. 741–759.

«В пределах Донецкого каменноугольного бассейна давно были известны выходы изверженных пород, подчиненных отложениям палеозойского возраста. Выходы эти сосредоточиваются главным образом вблизи южной границы палеозойского массива и встречены в ​долине​ р. Кальмиус с его притоками Мокрой и Сухой ​Волновахою​, по речкам Крынке и ​Тузлову​ с его притоками Большому ​Несветаю​, Малому ​Несветаю​ и ​Аюте​.

Савченко Н.А., Бернадская Л.Г., Бутурлинов Н.В. Палеовулканизм Украины (1984)


Савченко Н.А., Бернадская Л.Г., Бутурлинов Н.В. и др. Палеовулканизм Украины. Геологические условия залегания, вещественный состав и классификация продуктов платформенного вукланизма. / Отв. ред. В.А. Слипченко. АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. — Киев: Наукова думка, 1984. – 251 с.

Платформенный вулканизм Украины проявлялся на протяжении 2 млрд 500 млн лет – от раннего протерозоя до позднего мела. Палеовулканизму принадлежит решающая роль в формировании земной коры Украинского щита, его склонов и обрамляющих структур (Припятского вала, Днепровско-Донецкой впадины, Донбасса, Западного Причерноморья и Степного Крыма), а также распределения и концентрации цветных и редких металлов.

субота, 19 жовтня 2019 р.

Скочинский А.А., Комаров В.Б. Рудничная вентиляция (1959)


Скочинский А.А., Комаров В.Б. Рудничная вентиляция. 3-е издание. — М.: Углетехиздат, 1959. – 633 c.

Книга «Рудничная вентиляция» состоит из трех частей: 1) Рудничная атмосфера; 2) Проветривание шахт; 3) Проектирование вентиляции шахт. В книге изложены современные теоретические основы шахтной аэрологии и обобщен практический опыт проветривания подземных горных выработок. Книга является учебником для студентов эксплуатационных специальностей горных вузов, а также представляет интерес в качестве пособия для горных инженеров-производственников, работников проектных организаций и научно-исследовательских институтов.

Настоящая книга является третьим изданием книги «Рудничная вентиляция», первое издание которой, вышедшее в 1949 г., было удостоено Сталинской премии первой степени

«Первое химическое исследование состава газа, выделявшегося в наших шахтах, произведено было в 1888 г. по инициативе Д.И. Менделеева; он отобрал две пробы газа, который выделялся из трещины в пласте угля в основном штреке шахты «Капитальная» (Макеевка) на глубине около 100 м от земной поверхности. Пробы содержали около 20% метана и 3% углекислого газа.

Первое исследование шахт Донецкого бассейна в отношении метана было произведено в 1890 г. профессорами Ленинградского горного института Н.Д. Коцовским и H.С. Курнаковым, причем обнаружилось, что в некоторых из указанных шахт газ уже выделялся в значительных количествах, проветривание же их было весьма неудовлетворительным, и борьба с газом сводилась главным образом к его выжиганию.

В шахтах дореволюционной России серьезное внимание на борьбу с метаном было обращено в 1898 г. после взрыва в шахте «Иван» в Макеевке. По инициативе проф. И.А. Тиме Горным ученым комитетом были переработаны в то время весьма несовершенные рудничные правила по проветриванию шахт и борьбе с газом и, кроме того, было предпринято обстоятельное исследование шахт Донецкого бассейна с целью выяснения степени опасности их в отношении метана. Указанное исследование было закончено в 1900 г., а в 1901 г. по инициативе Н.Д. Коцовского при Горном ученом комитете была образована постоянная комиссия для систематического изучения вопросов, касающихся рудничных газов. После 1910 г. Макеевская центральная спасательная станция начала систематически вести научно-исследовательскую работу по вопросам борьбы с метаном и взрывчатой пылью. В дальнейшем эта станция преобразовалась в Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ).

В настоящее время исследовательские работы в области борьбы с газами и пылью проводит ряд академических и отраслевых институтов (ИГД АН СССР, ИГД АН УССР, МакНИИ, ВУГИ, ВостНИИ и т. д.). Сложен также состав рудничного газа в калийных шахтах, где наряду с СН₄ и Н₂ содержится азот, иногда сероводород».

Скачать PDF

Скочинский А.А. Краткий обзор взрывов гремучего газа в русских рудниках, за трехлетие с 1904-го по 1906-й год включительно (Горный журнал 1908 № 11 ноябрь)


Скочинский А.А. Краткий обзор взрывов гремучего газа в русских рудниках, за трехлетие с 1904-го по 1906-й год включительно / Члена-Делопроизводителя Комиссии при Горном Ученом Комитете для систематического изучения вопросов, касающихся рудничных газов, Горн. Инж. А.А. ​Скочинского​. // Горный журнал. – 1908. – №11. – С. 145–151.

Скочинский А.А., Подкопаев Н.И. Предварительный отчет по командировке летом 1903 г. в Донецкий бассейн для исследования выделения гремучего газа (Горный журнал 1904 № 12 декабрь)


По открытии заседания секретарь Комиссии при Горном Ученом Комитете, действительный статский советник профессор ​Коцовский​, перечислив вкратце мероприятия Комиссии до настоящего заседания по вопросу об устройстве в Донецком бассейне испытательной станции для исследования гремучего газа и вопросов, с ним связанных, указал, что последним из таковых мероприятий было командирование весною текущего года в ​Юзовский​ район Донецкого бассейна горных инженеров: делопроизводителя Комиссии ​Скочинского​ и ассистента Горного Института Императрицы Екатерины II коллежского секретаря ​Подкопаева​, которым поручено было детально исследовать выделения гремучего газа в рудниках, особенно обильных им, в целях окончательного выбора места для постройки вышеуказанной станции. Названные инженеры, с успехом выполнив возложенную на них работу, представили в Комиссию 25-го сего октября отчет о своих работах, который и предстоит рассмотреть в настоящем заседании прежде всего.

После этого делопроизводителем Комиссии ​Скочинским​ доложен был отчет о результатах произведенных им, совместно с горным инженером ​Подкопаевым​, работ по исследованию выделения газа в Парасковиевской шахте Анонимного Общества Прохоровских каменноугольных копей и в выработках шахты № 8 ​Чулковского​ рудника Рутченковского Горнопромышленного Общества.

Скачать PDF