Admin Control Panel 

  ЗаписиНалаштуванняДизайнHTMLКоментаріAdSenseСтатистикаЕфективністьGoogle АналітикаВихід 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

неділя, 15 листопада 2015 р.

Викопнi фауна i флора України (Вип. 3, 1975)


Викопнi фауна i флора України. Республiканський мiжвiдомчий збiрник. Випуск 3. — Київ: Наукова Думка, 1975. – 136 с.

Збірник присвячено питанням вивчення різноманітних груп викопної фауни і флори мезо-кайнозою. Розглянуто значення викопних решток, а також флори для розмежування пограничних верств юри, нижньої і верхньої крейди тa пізнього кайнозою в різних геоструктурних елементах СРСР. Наведено результати зіставлення оригінального матеріалу з стратотиповими розрізами Західної Європи. Висвітлено етапи геологічного розвитку і палеогеографію Півдня Східно-Європейської платформи в мезо-кайнозої.

Розрахований на геологів, що вивчавть осадочні утворення мезоо-кайнозою.

Змiст:
Луппов Н.П. Палеонтологічне обгрунтування стратиграфії верхньої частини альбських відкладів Закаспію та їх зіставлення із західвоєвропейськими розрізами
Iваннiков О.В. Фауна молюсків на межі нижнього й верхнього відділів крейдової системи південно-західної частини Східно-Європейcької платформи
Каптаренко-Черноусова О.К., Липник О.С. Зміна мікрофауни як критерій для проведення межі між нижньою і верхньою крейдою північно-східної Україні
Мартинене Р.А. Зуби селахів в альбських відкладів околиць м.Канева
Савчинська О.В. Етапи розвитку фауни і передбачувана межа між нижнім і верхнім відділами крейдової системи УРСР (за матеріалами Донецького бассейну i деяких інших peгiонiв)
Пастернак С.I., Гаврилишин В.I. Значення фауни молюсків для проведення межі між нижньої і верхньою крейдою на Волино-Поділлi
Плотникова Л.Ф. Форамініфери межуючих альбських і сеноманських відкладів півдня України
Маслакова В.І. Планктоннi форамініфери при проведенні межі між альбом і сеноманом у Криму і Радянських Карпатах
Горбунов B.C. Радіолярiї альбcьких і cеноманських відкладів України
Акимець B.C. Альбські відклади північво-західної частини Дніпровсько-Донецької западини
Акимець B.C., Григялic А.А., Липник О.О. Форамініферові зони сеноману заходу європейськоi частини СРСР
Морозов М.С., Пославська Г.Г. Про межу між нижнім і верхнім відділами крейдової системи Нижнього Поволжя
Волошина Г.М. Про альбські форамініфери Волино-Поділля
Аліюлла X. Значення планктонних форамініфер у проведенні межі між нижньою i верхньою крейдою
Пермякова М.М. Остракоди роду Lophocythere в юрських відкладів Дніпровсько-Донецької западини
Люльєва С.А. Коколітофориди кампанських відкладів Причорноморської западини
Тесленко О.В. Ранньосарматські роcлини з околиць м.Запоріжжя
Воронова М.А. До питання про еволюцію рослинного покриву України в альб-сеноманський час те проблема межі нижньої i верхньої крейди
Шуменко С.І. Вапнистий нанопланктон на межі нижньої i верхньої крейди Криму